آراد برندینگ
خانه / مشتری / چگونگی ارتباط با مشتریان

چگونگی ارتباط با مشتریان

چگونگی ارتباط با مشتریان   بسیار مهم است. زیرا مشتریان مهمترین عامل در حفظ و پایداری مجموعه است.
چگونگی ارتباط با مشتریان امروزه  برای هر فروشنده و بازاریابی بسیار مهم تلقی می شود.
ارتباط برقرار کردن با مشتریان خیلی مهم است.
زیرا هر مشتری می تواند به یک مشتری ثابت و وفادار تبدیل شود.
همیشه حق با مشتریان است.
مشتریان را نباید به دید پول نگاه کرد. زیرا همه مشتری ها به نیت خرید وارد مغازه نمی شوند.

مطلب پیشنهادی

حفظ مشتریان قدیمی

حفظ مشتریان قدیمی همیشه درآمد ثابتی را برای فروشندگان به همراه داشته است.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ