آراد برندینگ
خانه / مشتری / رفتار با مشتریان

رفتار با مشتریان

رفتار با مشتریان باید بگونه ای انجام بگیرد که مشتری برای ما همیشگی شود.
مشتری نیاز دارد در هنگام خرید از شما وقتی به مشکل بر می خورد و به شما مراجعه می کند بی شک مورد توجهتان واقع گردد.
همیشه باید در هر معامله ای به روابط انسانی بیشتر از مسائل فنی اهمیت دهید.
در این خرید ها و فروش ها افرادی همیشه برنده می باشند که ارتباطات قوی و صمیمانه ای بر پایه اعتماد نسبت به مشتری تشکیل دهند.

مطلب پیشنهادی

حفظ مشتریان قدیمی

حفظ مشتریان قدیمی همیشه درآمد ثابتی را برای فروشندگان به همراه داشته است.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ