آراد برندینگ
خانه / مشتری / بررسی روش های اندازه گیری رضایت مشتری

بررسی روش های اندازه گیری رضایت مشتری

روش های مخلتفی برای اندازه گیری میزان رضایت مشتری در زمینه تولید یک محصول وجود دارد.
در فعالیت های تولیدی برای آشنایی و شناخت نیاز مشتریان می توان اقدام به ارتباط مستقیم با آن ها نموده و از این طریق بتوان به بهترین شکل اطلاعات مفیدی کسب نمود. مشتریان در صورتی که بدانند شما با کسب این اطلاعات آن ها را در فعالیت های تولیدی خود برای ارائه محصولاتی با کیفیت لحاظ خواهید نمود آمادگی بیشتری برای صحبت خواهند داشت و در نتیجه این امر خواهید توانست در بهترین شرایط از نظرات آن ها استفاده نموده و بهترین فعالیت ها را به انجام رسانید تا بتوانید مشتریانی پایدار برای خود داشته باشید.

مطلب پیشنهادی

حفظ مشتریان قدیمی

حفظ مشتریان قدیمی همیشه درآمد ثابتی را برای فروشندگان به همراه داشته است.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ