آراد برندینگ
خانه / مشتری / شاخص های رضایتمندی مشتری

شاخص های رضایتمندی مشتری

رضایتمندی مشتری از مهم ترین شاخص های نشان دهنده میزان وفاداری آن ها می باشد.
مشتری می تواند عاملی برای پیشرفت یک سازمان باشد و در صورتی که بتوان در جهت رضایت مندی آن ها بهترین شرایط را ایجاد نموده فرصت بهتری ایجاد می شود که آن ها را نسبت به مجموعه خود وفادار ساخت و در نتیجه همواره مشتریان دائمی برای خود داشت تا بتوان به فروش اقدام نمود.
فروشندگان مختلف با روش های مختلفی می توانند در مسئله رضایت مندی مشتریان اقدام نمایند که از جمله آن ها می توان به استفاده از جملات تشکر اشاره نمود که خود عاملی است که افراد در نتیجه بهره مندی درست از آن ها می توانند اعتمادسازی لازم را ایجاد نمایند.

مطلب پیشنهادی

حفظ مشتریان قدیمی

حفظ مشتریان قدیمی همیشه درآمد ثابتی را برای فروشندگان به همراه داشته است.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ