آراد برندینگ
خانه / مشتری / کیفیت ادراک شده مشتری

کیفیت ادراک شده مشتری

کیفیت ادراک شده مشتری به چه منظوری می باشد و چه تأثیری بر آن می گذارد؟
ارتباطی با کیفیت با مشتریان به منظور ارتقا دادن کیفیت ذهنی ادراک شده از خدمت می باشد که این امر سبب ایجاد وفاداری به مشتری می شود. 
کیفیت رابطه با مشتریان می تواند بر وفاداری مشتریان موثر بوده و موجب کسب مزیت رقابتی برای سازمان ها شود.
توجه داشته باشید کیفیت رابطه با مشتری از طریق کیفیت ادراک شده بر وفاداری می باشد.

مطلب پیشنهادی

حفظ مشتریان قدیمی

حفظ مشتریان قدیمی همیشه درآمد ثابتی را برای فروشندگان به همراه داشته است.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ