آراد برندینگ
خانه / مشتری / کیفیت زندگی کاری و ارتباط یا مشتری

کیفیت زندگی کاری و ارتباط یا مشتری

تا به حال به کیفیت زندگی کاری و ارتباط آن با مشتری فکر کرده اید؟ 
کیفیت زندگی کاری بر پیامدهای شخصی و چگونگی بهبود یافتن در کار هر فردی منطبق می باشد.
کیفیت زندگی کاری عکس العمل مشتریان و کارکنان نسبت به کار را نشان می دهد و به کارهایی از جمله مدیریت مشارکتی، غنی سازی شغلی و شرایط دیگر کاری اشاره دارد.
این فرآیند  نمایانگر نوعی شیوه مدیریت است که کارکنان بر اساس آن مالکیت و عزت نفس می کنند. 

مطلب پیشنهادی

حفظ مشتریان قدیمی

حفظ مشتریان قدیمی همیشه درآمد ثابتی را برای فروشندگان به همراه داشته است.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ