آراد برندینگ
خانه / مشتری / مدیریت انتظارات مشتریان

مدیریت انتظارات مشتریان

انتظارات مشتریانتان را در نظر بگیرید و آن ها را مدیریت کنید.
وقتی مشتریانتان از وب سایت شما راضی هستند که تصاویر شفاف و واضحی را از کسب و کار شما بببینند.
هرچه اطلاعات بر روی سایت دقیق و جامع باشد مشتریان بیشتری را هم می توانیم داشته باشیم.
اگر مشتری درخواستی داشت و شما نمی توانستید آن را پاسخ دهید خیلی واضح به او بگویید و عذرخواهی کنید.
به مشتریانتان بگویید که قادر به ارائه چه کاری هستید یا نیستید.
اگر با آنان صادق باشید و انتظاراتشان را برطرف کنید با موفقیت خوبی برخوردار می شوید.

مطلب پیشنهادی

حفظ مشتریان قدیمی

حفظ مشتریان قدیمی همیشه درآمد ثابتی را برای فروشندگان به همراه داشته است.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ