آراد برندینگ
خانه / مشتری / مشکلات مشتری را حل کنید

مشکلات مشتری را حل کنید

شما زمانی میتوانید یک فروشنده حرفه ای باشید که برای ارائه خدمات بهتر به مشتری بتوانید مشکلات را حل کنید.
فروشندگان معمولی یا همان دستور بگیران در برخورد با مشتریانی که واقعا قدرت خرید محصولشان را ندارند به ۲ روش عمل میکنند: یا از آنها رد میشوند و یا به هر روش ممکن بدون در نظر گرفتن وضعیت مالیشان محصول را به آنها میفروشند.
هر دو روش غلط است.وقتی مشتری احتمالی را کنار میگذارید, نه تنها آنرا از دست میدهید بلکه هر رابطه دیگری که در آینده میتوانست برقرار شود را از دست داده اید.اگر شما بدون توجه به وضعیت مالی محصول را به او بفروشید یک فروش را به چند فروش و رابطه های آینده ترجیح داده اید.
شما باید زمانی را صرف شناختن مشتریان احتمالی کنید و در تجزیه و تحلیل مشکلاتی که مشتریان با آن روبرو هستند کمکشان کنید و یک راه حل منطقی و خلاقانه اراده دهید.

مطلب پیشنهادی

حفظ مشتریان قدیمی

حفظ مشتریان قدیمی همیشه درآمد ثابتی را برای فروشندگان به همراه داشته است.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ