آراد برندینگ
خانه / مدیریت / مدیریت بحران چیست

مدیریت بحران چیست

مدیریت بحران  چیست و چه کارهایی مربوط به آن خواهد شد؟
مدیریت بحران فرآیندی برای پیش گیری از وقوع بحران و مداخله در آن می باشد و هدف هایی را در بر گرفته است که در زیر به آن اشاره می کنیم:
دستیابی سریع به جبران وضع موجود و باطگشت به وضعیت اولیه
اعمال کمک فوری به هنگام ضرورت.
کاهش یافتن پتانسیل در خطرات
توجه کنید بحران حادثه ای به طور ناگهانی یا طبیعی می باشد.

مطلب پیشنهادی

نحوه مدیریت کارگران

نحوه مدیریت بر کارگران یکی از سخت ترین مدل های مدیریتی است.


دیدگاهتان را بنویسید

آراد برندینگ