آراد برندینگ
خانه / مدیریت / مزایای مدیریت دانش

مزایای مدیریت دانش

مدیریت دانش از دیگر شاخصه های مدیریت است و مزایای زیادی را در بر دارد.
مدیریت دانش یک موضوع مهم و اساسی در متون تجاری و سازمان ها تعریف شده است.
سازمان ها با قدرت دانش می توانند برتری های بلند مدتی را بدست آورند.
مدیریت دانش مشخص می کند که چه دانشی و در کجاها و به چه شکل هایی باید در سازمان ها در دسترس باشند.
در این مدیریت عامل ها و مزایایی وجود دارد.
این مدیریت سرمایه های مادی را به سرمایه های فکری تبدیل می کنند.
افزایش بسیار عالی در حجم و ذخیره و دسترسی به اطلاعات ایجاد می کند.
فعالیت ها در این مدیریت به نحوی عالی تر و تخصصی می شوند.
اگر کارکنان باز نشسته شوند احتمال خطر از دست دادن دانش سازمانی وجود دارد.

مطلب پیشنهادی

کار مدیر داخلی چیست

آیا تا کنون به این فکر کرده اید که کار و و ظایف یک مدیر داخلی چیست؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ