آراد برندینگ
خانه / فروش / رازهای موفقیت در فروش

رازهای موفقیت در فروش

برای موفقیت در هر کار و حرفه ای تکنیک ها و رازهایی نهفته است که با دانستن این رازها می توان به آسانی به هدف رسید . برای فروش بیشتر رازهایی وجود دارد که با رعاسیت این قواعد در زمان کوتاهی می توان به موفقیت رسید .
در این نوشته ۱۰.۵ فرمان موفقیت در فروش را که جفری گیتومر در کتاب گنجینه های فروش مطرح کرده است را بیان می کنیم.
salessuccess
۱) تفکر: فروش در ذهن شماست.
۲) باور: یک سیستم اعتقادی ایجاد کنید که نفوذناپذیر باشد.
۳) تعهد: یک رابطه یا تعهد شخصی را ایجاد کنید در غیر اینصورت گفتگو برای فروش را شروع نکنید.
۴) کشف: مردم برای نیازهای خود خرید می کنند، نه نیازهای مالی شما. بنابراین ابتدا نیاز آنان را شناسایی کنید.
۵) پرسش: پرسش های اشتباه به پاسخ های اشتباه منجر می شود.
۶) مشاهده: توانایی شما در مشاهده باید به قدرتمندی توانایی شنیدن و فروختن شما باشد.
۷) جرات: همواره شهامت خطر کردن و ریسک کردن داشته باشید.
۸) پذیرش: وقتی فروشی صورت نمی گیرد، ببینید قصور از طرف چه کسی بوده است.
۹) سود: برای ایجاد رابطه بفروشید، نه برای کمیسیون.
۱۰) اثبات: یک تاییدیه از صدها محصول فروش ارزشمندتر است.
۱۰.۵) شدن: شما در یک روز فروش به چیز بزرگی دست نمی یابید، بلکه چیزهای بزرگ را در فروش روزانه بدست می آورید.

مطلب پیشنهادی

راههای افزایش فروش در فروشگاه

اگر می خواهید فروش فروشگاه تان افزایش یابد راههای زیر را عملی نمایید.


پاسخی بگذارید

آراد برندینگ