آراد برندینگ
خانه / فروش / فرمول خالص فروش

فرمول خالص فروش

فرمول خالص فروش چیست و چه عملی در آن محاسبه می شود؟
فرمول خالص ارزش فروش این طور بیان شده است که از بهای فروش پس از کسر مخارج برآوردی، بازاریابی و فروش  تکمیل می شود. 
خالص ارزش فروش حساب نیست بلکه استانداردهای موجودی کالا باید بر مبنای بهای تمام شده و خالص ارزش فروش اندازه گیری شود.
خالص ارزش فروش یکی از معیارهای بررسی و ارزیابی مجدد دارایی ها در پایان سال می باشد.

مطلب پیشنهادی

چگونه فروش مغازه خود را بالا ببریم

پاسخ به سوال اینکه چگونه فروش مغازه خود را بالا ببریم می تواند از جهات مختلفی مورد بررسی قرار گیرد.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ