آراد برندینگ
خانه / فروش / نحوه محاسبه فروش خالص

نحوه محاسبه فروش خالص

یکی از راه های مؤثر در فروش نحوه محاسبه فروش خالص در هر یک از شرکت ها می باشد.
مقایسه‌ بین‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ و خالص‌ ارزش‌ فروش‌ باید به‌ طور جداگانه‌ در مورد هریک‌ از اقلام‌ موجودی‌ انجام‌ شود. اگر این‌ کار عملی‌ نباشد، باید گروههای‌ کالا و یا کالای‌ مشابه‌ را جمعاً درنظر گرفت.
جمع کل خالص  ارزش فروش موجودیها با جمع کل بهای تموم شد و می تواند به عمل غیر قابل قبول تر در بین زیان های پشتیبانی شده و سودی تحقق نیافته منجر شود.

‌.

مطلب پیشنهادی

راههای افزایش فروش در فروشگاه

اگر می خواهید فروش فروشگاه تان افزایش یابد راههای زیر را عملی نمایید.


پاسخی بگذارید

آراد برندینگ