آراد برندینگ
خانه / فروش / نحوه محاسبه فروش خالص

نحوه محاسبه فروش خالص

یکی از راه های مؤثر در فروش نحوه محاسبه فروش خالص در هر یک از شرکت ها می باشد.
مقایسه‌ بین‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ و خالص‌ ارزش‌ فروش‌ باید به‌ طور جداگانه‌ در مورد هریک‌ از اقلام‌ موجودی‌ انجام‌ شود. اگر این‌ کار عملی‌ نباشد، باید گروههای‌ کالا و یا کالای‌ مشابه‌ را جمعاً درنظر گرفت.
جمع کل خالص  ارزش فروش موجودیها با جمع کل بهای تموم شد و می تواند به عمل غیر قابل قبول تر در بین زیان های پشتیبانی شده و سودی تحقق نیافته منجر شود.

‌.

مطلب پیشنهادی

چگونه فروش مغازه خود را بالا ببریم

پاسخ به سوال اینکه چگونه فروش مغازه خود را بالا ببریم می تواند از جهات مختلفی مورد بررسی قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

آراد برندینگ