آراد برندینگ
خانه / فروش / انواع روشهای پیش بینی فروش

انواع روشهای پیش بینی فروش

انوع روشهای پیش بینی برای فروش کالا و محصول عبارتند از: روشهای کیفی و کمی
انواع روشهای پیش بینی فروش را بررسی می کنیمک
روش کیفی: این روش بر مبنای نگرش تجربه و ذهنیت افراد شکل می گیرد.
که با استفاده از این شیوه می توان پیش بینی مناسبی از میزان فروش و تقاضا برای کالاها بدست آورد.
انواع روشهای کیفی عبارتست از:
نظرخواهی از فروشندگان 
توافق جمعی
انتظارات مصرف کننده
در روشهای کمی از اطلاعات گذشته جهت پیش بینی تقاضا برای دوره های آینده استفاده می کنیم.
 و این روش به دو دسته نقسیم می شود:
روشهای زمانی
روشهای سببی 
 

مطلب پیشنهادی

راههای افزایش فروش در فروشگاه

اگر می خواهید فروش فروشگاه تان افزایش یابد راههای زیر را عملی نمایید.


پاسخی بگذارید

آراد برندینگ