آراد برندینگ
خانه / سرمایه گذاری / اهمیت سرمایه گذاری خارجی

اهمیت سرمایه گذاری خارجی

سرمایه گذاری خارجی هم یکی دیگر از انواع سرمایه گذاری در ایران می باشد و اهمیت خاصی را در بردارد.
سرمایه گذاری های خارجی منابعیست از فروش منابع طبیعی و در آمدهای حاصل از مالیات ها می باشد.
سرمایه گذاری های خارجی به دو نوع سبد مالی و مستقیم می باشند.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مؤسسه هایی تأثیرگذار هست که توسط افراد یا مؤسسه های خارجی اداره شوند.
این سرمایه گذاری تجربیات و مهارت هایی مربوط به مدیریت و بازاریابی را به همراه خود دارد.
سرمایه گذاری در سبد مالی: در این جا تمام سرمایه گذاری های یک شخصیت حقیقی را در برمی گیرد.

مطلب پیشنهادی

انواع راههای سرمایه دار شدن

امروزه سرمایه دار شدن در ایران از انواع راههای آسان و سخت امکان پذیر می باشد که کمتر کسی به آن توجه می نماید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ