آراد برندینگ
خانه / سرمایه گذاری / انواع روش های سرمایه گذاری

انواع روش های سرمایه گذاری

افراد روش های گوناگونی را در سرمایه گذاری بکار می برند.
امروزه روش های گوناگونی در سرمایه گذاری مورد استفاه اشخاص و سازمان ها قرار می گیرد. بعضی از این روش ها در ذیل ذکرشده:

سرمایه گذاری خارجی:
سرمایه گذاری است که ریسک برگشت سود و منافع با خود سرمایه گذار می باشد.
سرمایه گذاری مستقیم: در این جا سرمایه گذار نسبت به سرمایه و سهم خود از شرکت می تواند در مدیریت آنجا نقش داشته باشد.

سرمایه گذاری قراردادی:
یعنی بر اساس قراردادی که انجام شده افراد می توانند از آن استفاده نمایند.

مطلب پیشنهادی

روش های سرمایه گذاری برای کودکان

یکی از مشکلات و دغدغه های امروزی والدین آشنایی با روش های سرمایه گذاری برای آینده کودکان می باشد که از کمترین ریسک برخوردار باشد.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ