آراد برندینگ
خانه / سردبیر / آینده تبلیغات و بازاریابی در ایران

آینده تبلیغات و بازاریابی در ایران

فرض کنیم جمع کل پولی که در این کشور در هر سال تراکنش می شود A باشد.
به نظر شما از این میزان پول چقدر مربوط
به خرید و فروش و تجارت است و چقدر مربوط به سایر مشاغل از قبیل تدریس،
کارمندان و کارگران و خلاصه همه و همه ؟
اگر کمی واقع بین باشید در می یابید که
بیش از ۹۰ درصد از A به خرید و فروش و تجارت اختصاص دارد و کمتر از ۱۰ درصد
به همه شغل های دیگر. ( تازه ۱۰ را هم زیاد گفتیم. )
اما از سوی دیگر ببینید چند نفر در عرصه خرید و فروش و تجارت در ایران فعال هستند و چند نفر در شغل های دیگر.
تقریبا می بینید که عدد برعکس بالاست. یعنی کمتر از ۱۰ درصد تجارت و خرید و فروش و بیشتر از ۹۰ درصد شغل های دیگر.
تازه این مال پیرمردهاست.
جوانان امروزی جامعه تقریبا از هر ۱۰۰
نفر شاید ۱ نفر به سراغ تبلیغات و بازاریابی و تجارت و خرید و فروش برود و
اکثرا یا می خواهند کارمند دولت شوند و یا تدریس کنند. البته جدیدا راه
اندازی بوتیک هم خیلی مد شده است.!!!!
پس با این حساب پول اصلی جامعه به جیب افراد کمی می رود و پول کم جامعه باید بین افراد زیادی پخش شود.

پس برد با کسانی است که به سراغ حرفه تجارت و خرید و فروش بالاخص به روش تبلیغات و بازاریابی رفته اند و یا خواهند رفت.

مطلب پیشنهادی

هرزگرایی بزرگترین عامل ثروتمند نشدن

مشاوران فروش و بازاریابی و ثروتمندی دلایل مختلفی را برای رشد نکردن مطرح می کنند اما اکثر آن دلایل فقط لایک دار است و به شخص مقابل بر نمی خورد و عملا رشدی هم حاصل نمی شود.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ