آراد برندینگ
خانه / تجارت / تعریف سود انباشته

تعریف سود انباشته

سود انباشته شده در شرکت ها و سازمان ها را تعریف کنید؟
شرکت ها و سازمان ها بخشی از سود خالص خود را در پایان هر سال به عنوان سود نقدی به سهامداران پرداخت و بخشی دیگر از آن را تحت عنوان سوذ انباشته شده در شرکت نگه می دارند.
این سود در قسمت حقوق صاحبان سهام قرار می گیرد و صرف سرمایه گذاری ها در شرکت می شود.
سود انباشته شده بخشی از سود خالص شرکت است که سهامداران پرداخت نمی شود و این مبالغ با مبالغ انباشته در سال های قبل جمع می شود. 

مطلب پیشنهادی

منظور از سود خالص و ناخالص چیست

سود خالص و ناخالص چیست ؟ منظور از این سودآوری ها می تواند به وجود هزینه های مصرفی در مدل ناخالص اشاره نمود.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ