آراد برندینگ
خانه / تجارت / فرمول سود عملیاتی هر سهم

فرمول سود عملیاتی هر سهم

در فرمول سود عملیاتی برای هر سهم سودی در نظر گرفته شده است .
سود عملیاتی در هر سهم سودی که شرکت بنابه خاطر آن فعالیت تأسیس شده است و این در اساسنامه قید می شود.
درآمد های عملیاتی درآمد هایی هستند که مستقیما مربوط به عملیات اصلی شرکت می باشد.
اگر نتوان از این درآمدها استفاده کرد باید از هزینه ها و درآمدهای غیر عملیاتی استفاده کنید.
همیشه مالیات فعالیت های عملیاتی و غیر عملیاتی مشخص می شود و در محاسبه سود خالص عملیاتی و غیرعملیاتی هر سهمی مدنظر قرار می گیرد.

مطلب پیشنهادی

منظور از سود خالص و ناخالص چیست

سود خالص و ناخالص چیست ؟ منظور از این سودآوری ها می تواند به وجود هزینه های مصرفی در مدل ناخالص اشاره نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

آراد برندینگ