آراد برندینگ
خانه / برند / عوامل موثر بر جایگاه سازی برند

عوامل موثر بر جایگاه سازی برند

عوامل مؤثر که می توانند بر جایگاه سازی برند تأثیر فراوانی بگذارند کدامند؟
جایگاه سازی برند علمی است برای رخنه کردن در قلب مشتریان در مقایسه با آنچه که رقبا عرضه می نمایند که شامل شکل ارتباطی رقبا و یا خدمتشان می باشد.
این جایگاه بخشی از شخصیت برند و ارزش مورد انتظار مشتری می باشد که باید به اطلاع مخاطبان رسانده شود و مزیتی را در مقایسه با برندهای رقیب نمایش دهد.
نزدیکی به مشتری و دوری گزیدن از خصوصیات و روش های رقبا عواملیست که بر جایگاه سازی می تواند تأثیر  بگذارد.

مطلب پیشنهادی

پیشنهاد اسم برند

اسم پیشنهاد شده برای یک برند باید متناسب با محصول و نوع خدمات یک شرکت مورد نظر انتخاب شود.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ