آراد برندینگ
خانه / برند / ارزش برند چیست

ارزش برند چیست

ارزش برند چیست و چرا ارزشمند می باشد؟
.ارزش یک برند به دارایی یک برند مربوط می باشد که ارزش محصول تولید شده، را زیاد و کم می کند.
ارزش یک برند ساختاری چند بعدی از جنبه های نگرشی و رفتاری می باشد و این بعد ها شامل وفاداری،آگاهی، تداعی،کیفیت ادراک در برند می باشد.
زمان که شما از یک برند و از یک مکان خریداری می کنید به آن ارزش می دهید و این وفداری مشتری از ارزشمند ترین دارایی های یک سازمان می باشد.
و توجه داشته باشید که ارزش فراهم شده برا یمشتریان می تواند باعث بودجه برندسازی بشود.

مطلب پیشنهادی

پیشنهاد اسم برند

اسم پیشنهاد شده برای یک برند باید متناسب با محصول و نوع خدمات یک شرکت مورد نظر انتخاب شود.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ