آراد برندینگ
خانه / برند / ثبت نام علامت تجاری برند

ثبت نام علامت تجاری برند

برای ثبت نام علامت تجاری برند خود سایت هایی طراحی و معرفی شده اند که با کمک به آن می توانید این کار را انجام دهید.
در این جا برای ثبت نام هم مدارک اشخاص حقوقی و هم اشخاص حقیقی باید در نظر گرفته شود:
مدارک اشخاص حقوقی در زیر بیان شده است:
تصویر اصل شناسنامه و کارت ملی 
امضای وکالت نامه دادگستری 
تصویر اولین روزنامه شرکت و علامت موردنظر
مدارک اشخاص حقیقی هم که شامل تصویر شناسنامه و کارت ملی،امضای وکالتنامه دادگستری توسط دارنده جواز، تصویر علامت موردنظر وامضای قرارداد و ارسال نسخه ای از از آن به همراه مدارک و واریز وجه قرارداد می باشد.

مطلب پیشنهادی

پیشنهاد اسم برند

اسم پیشنهاد شده برای یک برند باید متناسب با محصول و نوع خدمات یک شرکت مورد نظر انتخاب شود.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ