آراد برندینگ
خانه / برند / مدیریت برند جیست

مدیریت برند جیست

مدیریت برند چیست و چگونه انجام می گیرد؟
مدیریت برند،  فرآیند ساخت، مقایسه و مدیریت کیفیت در آن می باشد. این مدیران مسئول در توسعه و مدیریت برند می باشند.
مدیران برند برای اینکه به یک عملکرد عالی دست یابند باید از سرمایه اطلاعاتی، ارتباطی،انسانی و سازمانی استفاده کنند.
زمانی که یک مدیر برند به سطوح بالاتری از قابلیت های مدیریتی در برند می رسند بهتر می توانند به استفاده از منابع داخل شرکت و بین شرکتی برای ساختار مؤثر و مدیریت برند دست یابند.

مطلب پیشنهادی

پیشنهاد اسم برند

اسم پیشنهاد شده برای یک برند باید متناسب با محصول و نوع خدمات یک شرکت مورد نظر انتخاب شود.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ