آراد برندینگ
خانه / برند / مدیریت برند و برندسازی شهری

مدیریت برند و برندسازی شهری

مدیریت برند و برندسازی شهری یکی دیگر از انواع مدیریت ها می باشد.
این مدیریت شامل فعالیت هاییست که هدف های آن تبدیل به یک موقعیت مکانی می شود و این برندینگ با بازاریابی شهری اشتباه گرفته می شود.
برندینگ مقصد شناسی هماهنگی میان متغیرهای موجود می باشد که بر تصویر برند مقصد اثر می گذارد.
گام های اجرایی برای برندسازی شهری به شکل زیر می باشد:
ابعاد و ویژگی های مدیریت راهبردی در برند شهری 
رویکردها و مدل های ارزیابی برای برند،هویت و توانمندی شهری.
مشاهده مدل های ارزیابی برند
بکارگیری ابعاد و ویژگی های برند 

مطلب پیشنهادی

پیشنهاد اسم برند

اسم پیشنهاد شده برای یک برند باید متناسب با محصول و نوع خدمات یک شرکت مورد نظر انتخاب شود.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ