آراد برندینگ
خانه / برند / نقش مدیریت برند در بازار های ایران

نقش مدیریت برند در بازار های ایران

نقش مدیریت برند در بازار های ایران به قدری گسترده است که بیشتر مدیران حاضر هستند بخش عظیمی از سرمایه خود را صرف این موضوع کنند.
اگر بخواهیم از شرکت های موفق مثال بزنیم در حال حاضر بسیاری از شرکت های آمریکایی پایداری یک برند را به استراتژی های کوتاه مدت مدیریتی ترجیح میدهند. برخی از شرکت ها نیز فرصت های رشد را در تصاحب برندهای موجود جستجو می نمایند. بدین ترتیب ایجاد مدیریت برند جزئی تفکیک ناپذیر از استراتژی شرکتی تلقی می شود.

مطلب پیشنهادی

پیشنهاد اسم برند

اسم پیشنهاد شده برای یک برند باید متناسب با محصول و نوع خدمات یک شرکت مورد نظر انتخاب شود.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ