آراد برندینگ
خانه / بازاریابی / مدیریت و بازاریابی زمان

مدیریت و بازاریابی زمان

ازوقتتان به شایستگی استفاده کنید و زمان را برای خود و کارهایتان مدیریت کنید . چون در امر مدیریت و بازاریابی زمان بسیار مهم و ارزشمند است . زمان با ارزش ترین منبعی است که در اختیار داریم . وقت بسیار با ارزش تر از پول است .

مهم ترین وظیفه در زندگی آن است که بیشترین بهره را از این زمان ببریم.

زمان سرمایه ایست گرانبها
• وقت کالا و متاع محدود ، متناهی و فرار است.
• وقت را نمی توان خرید.
• زمان را نمی توان ذخیره و یا پس انداز کرد.
• زمان قابل افزایش نیست.
• گذر زمان دائمی واجتناب ناپذیر است.
• زمان زندگی است.

ما نمی توانیم سپری شدن زمان را متوقف کنیم.

یک ساعت از عمر شما ، چقدر برایتان ارزش دارد ؟
آیا همانقدر که مراقب پولتان هستید ، درباره وقتتان نیز دقت می کنید ؟
سرمایه محدود عمر ، فقط قابل تخمین است : یک انسان با امید زندگی طولانی حداکثر ۰۰۰/۲۰۰ ساعت از زمان را به عنوان وقت قابل استفاده در اختیار دارد.
طبق تخمین و برآورد به عمل آمده تنها ۳۰ ویا ۴۰ درصد از توان وپتانسیل افراد در کار آزاد شده است. به عبارت دیگر ، طبق محاسبات بیشتر افراد حداقل ۶۰ درصد از زندگی کاریشان را حرام می کنند. بیشتر وقتها وانرژی ها به هدر می روند چون اهداف روشن ، برنامه ریزی ، اولویت گذاری ودورنگری وجود ندارد.
مدیریت زمان واوقات شما به معنی مسلط بودن و کنترل کردن زمان وکار شماست به جای انکه اجازه دهید آنها شما را تحت کنترل خود درآورند.
زندگی به شرطی می تواند کاملاً موفقیت آمیز باشد که برپایه دیدگاهی صحیح از زمان و زندگی بنا نهاده شود ما باید تلاشی هوشمندانه بکار بریم تا از وقتی که در اختیار داریم جهت دستیابی به اهداف شخصی و حرفه ای خود سود جوئیم.
• از وقت برای کار استفاده کنید چرا که کار بهای موفقیت است.
• از وقت برای تفکر استفاده کنید چرا که تفکر سرچشمه قدرت است.
• از وقت برای تفریح استفاده کنید چرا که تفریح رازجوانی جاودانه است.
• از وقت برای دوستی استفاده کنید چرا که دوستی جاده خوشبختی است.
• از وقت برای عشق استفاده کنید چرا که عشق لذت زندگی است.
• از وقت برای خنده استفاده کنید چرا که خنده موسیقی وآهنگ روح است.
« شناخت سارقین زمان
« بخشی از اوقات ما به سرقت می رود و یا در آن تقلب صورت می گیرد و آنچه باقی می ماند به نظر می رسد که به طور نامشخص ناپدید می شود »
« سنکا»
مدیریت و بازاریابی زمان – هنگامی که کارها آنطور که ما برنامه ریزی کرده ایم و یا انتظار داریم واقع نمی شود اغلب ، علت آن است که بر کرات در کار ها ایجاد وقفه شده و انقطاع حاصل می گردد بعضی وقتها مقصر خودمان هستیم اما در پاره ای از اوقات اطرافیان و مسائل دیگری مشمول این قضیه هستند.
« اهدافتان را مشخص کنید»

« اگر اهداف روشن نباشد باید دوچندان تلاش کرد»

مدیریت موفق تنها زمانی امکان پذیر است که اهداف ، روشن و به خوبی تعریف شده باشند و مراقبتها و بررسی های لازم بعدی جهت دستیابی به اهداف به عمل آید.
اهداف ، افراد را به مبارزه فرا می خواند و محرک ومشوق فعالیتند.
مدیریت مبتنی بر هدف روش کار آمد و پاسخگو است که در شرکتها و مدیریت ستادی به کار گیری شده است.
داشتن هدف کمک می کند تا توانائیهایتان و نیروهای نا خودآگاه را بر روی نقاط حقیقی متمرکز کنید. هدف گذاری پیش شرط لازم و کلید مدیریت زمان موفق است.

« برنامه هایتان را روی کاغذ بیاورید»

« هر کس در بهار نکارد در پاییز برداشت نخواهد کرد»
هرچه وقتمان را بهتر سازماندهی کنیم (برنامه) بهتر می توانیم از آن جهت دستیابی به اهداف شخصی وشغلی استفاده کنیم برنامه ریزی به معنی آمادگی جهت تحقق اهداف است.
فایده اصلی برنامه ریزی کار شما آن است که : برنامه ریزی یعنی نجات دادن و ذخیره سازی وقت.
تجربه دنیای تجارت نشان داده است که هرچه تلاش بیشتری صرف برنامه ریزی بکنیم در موقع اجرا وعمل ، زمان کمتری مورد نیاز است ودر نهایت زمان ذخیره می گردد.
هشت دقیقه آمادگی برای یک روز کاری و ثبات قدم بر روی برنامه ها می تواند در نهایت در هر روز یک ساعت وقت اضافی جهت استفاده در دیگر کارهای ضروری برای شما در بر داشته باشد.
مهم ترین قاعده در برنامه ریزی آن است که کارها را به نوشته در آوریم.
برنامه نوشته شده به معنی کاهش بار از روی حافظه شماست.
« از فهرست برنامه روزانه استفاده کنید»
« هر چه دقیق تر برنامه ریزی کنید ، شانسها و فرصتهای بیشتری به سراغ شما می آید»
روز کوچکترین وقابل کنترل ترین بخش در سیستم برنامه ریزی زمان است.
اگر شما کارهای روزانه را توسط برنامه ریزی تحت کنترل خود در نیاورید ، امکان ندارد که مدعی برنامه ریزی برای زمانهای طولانی تر مثلاً یک ماه و یک سال باشید.
فهرستی واقع بینانه از برنامه روزانه باید تنها در بر گیرنده آنچه شما مایل هستید و توانائی انجام آن را دارید باشد.
« همیشه وظایف و فعالیتها را لیست کنید»
از دست دادن زمان را حساب کنید همانطور که از دست دادن پول را محاسبه می کنید.
زمانهایی را برای کارهای برنامه ریزی نشده و کارهای غیر مترقبه در نظر بگیرید.
مدیریت و بازاریابی زمان – برنامه زمان شما باید شامل سه دسته شود:
• تقریبا ۶۰% برای برنامه ریزی فعالیتها ( برنامه روزانه)
• تقریبا ۲۰ % برای فعالیتهای غیر منتظره ( انقطاعها ، دزد های زمان
• تقریبا ۲۰ % برای فعالیتهای بی سابقه و فعالیتهای اجتماعی( زمان خلاق)

مطلب پیشنهادی

بازاریابی ویروسی چیست؟

بازاریابی ویروسی در واقع مدلی از بازاریابی است که بسیار نیازمند هوش و خلاقیت است و طراحی منحصر به فردی را می طلبد.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ