آراد برندینگ
خانه / بازاریابی / بازاریابی مدرن و پست مدرن

بازاریابی مدرن و پست مدرن

رویکرد های بازاریابی مدرن را در مقابل پست مدرن توضیح دهید و چه ویژگی هایی در مقابل هم دارند؟
بازاریابی مدرن و پست مدرن ویژگی های متفاوتی را می توانند در مقابل هم داشته باشند.
در بازاریابی پست مدرن ارتباط یک به یک انسان بوجود می آید و  همانا بازاریابی سنتی می باشد و توسط پیشرفت های رسانه ای جدید ایجاد می شود  اما بازاریابی مدرن جهانی واحد می باشد و ارتباطی یک به چند را در ارتباطات بوجود می آورد.
در بازاریابی مدرن  به تأیید برند می پردازند و در بازاریابی پست مدرن می توان به تأیید مصرف کننده پرداخت.

مطلب پیشنهادی

فنون بازاریابی حضوری

بازاریابی حضوری دارای فنون و اصول مربوط به خود می باشد تا میزان بازدهی آن را افزایش دهد.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ