آراد برندینگ
خانه / بازاریابی / بازار مرکب چیست

بازار مرکب چیست

بازار مرکب چیست و انواع مرکب را نام ببرید؟
بازار مرکب هم نوع دیگر از بازار می باشد که در آن مرکب هم بصورت مایع و هم بصورت خشک عرضه می شود.
مرکب مایع در داخل قوطی یا ظرفی بصورت آماده می باشد ولی مرکب 
خشک باید ساییده شود و در آب جوش ولرم یا گلاب حل بشود و بعد در ظرف یا قوطی ریخته و برای مدتی تکان داده شود که این عمل را صلایه کردن می نامیم که خیلی به کیفیت و کشش آن کمک خواهد کرد.
برای رقیق کردن مرکب خوش نویسی آب مقطر یا آب جوشیده سرد شده از آب معمولی بسیار بهتر می باشد.

مطلب پیشنهادی

نقش بازاریابی در افزایش فروش

کمتر شرکتی در دنیا وجود دارد که به فکر افزایش فروش نباشد اما متاسفانه بسیاری از ما از نقش بازاریابی غافلیم.


پاسخی بگذارید

آراد برندینگ