آراد برندینگ
خانه / بازاریابی / قیمت گذاری در بازاریابی صنعتی

قیمت گذاری در بازاریابی صنعتی

بازاریابی صنعتی یکی دیگر از روش های بازاریابی می باشد که در آن عامل قیمت گذاری هم انجام می گیرد.
بازاریابی صنعتی عملکردها و فعالیت های تجاری و بازرگانی هستند که فرآیندهای مبادله را در بین مشتریان و تولیدکنندگان سازمانی تسهیل می کنند.
در این بازاریابی محصولات و ویژگی های آن خیلی حیاتی هستند و عرضه کنندگانی که خصوصیات مشتریان را تأمین نکنند مورد انتخاب قرار نخواهند گرفت.
قیمت در بازاریابی صنعتی نقش جداگانه ای دارد ودر گاهی اوقات مشتریان صنعتی حاضرند  قیمت بیش تری بدهند تا از تحویل به موقع و کیفیت محصولات خدمات اطمینان پیدا کنند.

مطلب پیشنهادی

بازاریابی رابطه مند چیست

اگر شما بتوانید در انجام فرآیند بازاریابی از روابطی که دارید بهره مند شوید بازاریابی رابطه مند صورت گرفته است.


پاسخی بگذارید

آراد برندینگ