آراد برندینگ
خانه / بازاریابی / استراتژی قیمت گذاری در بازاریابی

استراتژی قیمت گذاری در بازاریابی

استراتژی قیمت گذاری در بازاریابی چطور انجام می گیرد و مشکلاتی که در آن بوجود می آید چگونه می باشد؟
قیمت گذاری برنامه ای برای گسترش و توسعه نیازمند همکاری با قسمت هایی از شرکت می باشد.
برنامه ریزی تعیین قیمت از موضوعانی می باشد که در بازاریابی به آن اهمیت فراوانی نمی دهند.
به طور سنتی قبل از هیچ گونه توجهی به قیمت‌گذاری، استراتژی تبلیغات و شکل کانال توزیع است که نتیجه نامطلوب این امر، تعیین قیمت، بدون درنظرگرفتن عوامل هزینه ساز که در تصمیمات نهایی بسیار مهم می باشد، است.
مشکلات اساسی که در عدم ایجاد یک برنامه قیمت گذاری بوجود آمده اند در ذیل به آنها اشاره شده است:
درک نکردن این موضوع که قیمت گذاری به شدت به دیگر آمیخته های بازاریابی وابسته می باشد.
مشکل بودن اجرای یک برنامه قیمت گذاری مناسب.

مطلب پیشنهادی

فنون بازاریابی حضوری

بازاریابی حضوری دارای فنون و اصول مربوط به خود می باشد تا میزان بازدهی آن را افزایش دهد.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ