آراد برندینگ
خانه / بازاریابی / تعریف قیمت در بازاریابی

تعریف قیمت در بازاریابی

قیمت در بازاریابی را تعریف کنید و بگویید که چه اهمیتی می تواند داشته باشد؟
قیمت عاملی است که در بازاریابی بسیار اهمیت دارد و موجب درآمد می شود و آن انعطاف پذیرترین عاملی هم در بازاریابی می باشد که می توان را شناخت و به سرعت تغییرش داد.
 این عامل از مهم ترین عامل ها در بازاریابی برای حفظ و جذب مشتریان و وفاداری و رضایت آنان می باشد.
توجه داشته باشید که قیمت گذاری فعالیتیست که در حال تکرار شدن می باشد و فرآیندی مداوم و پیوسته است و باید گفت اهدافی که شرکت ها در قیمت گذاری دنبال می کنند به این چند دسته ادامه حیات، به حداکثر رساندن سود فعلی، به حداکثر رساندن سهم بازار،کشیدن عصاره بازار، پیشرو شدن از نظر کیفیت می باشد.

مطلب پیشنهادی

نقش بازاریابی در افزایش فروش

کمتر شرکتی در دنیا وجود دارد که به فکر افزایش فروش نباشد اما متاسفانه بسیاری از ما از نقش بازاریابی غافلیم.


پاسخی بگذارید

آراد برندینگ