آراد برندینگ
خانه / بازاریابی / اهمیت بازاریابی و فروش

اهمیت بازاریابی و فروش

بازاریابی و فروش در جهان امروزی ما اهمیت فراوانی دارد.
.در دنیای امروز ما بازاریابی و فروش کاریست که بیشتر مردم به دنبال آن هستند و درآمد خود را از آن تأمین می کنند.
هم بازاریابی و هم فروش انواع مختلفی را در بردارد که هر فردی در یکی از شاخه های آن شروع به فعالیت می کند و کسب و کاری را برای خود به راه میندازد.
بازاریابی هم می تواند اینترنتی و هم غیر اینترنتی باشد و هرکدام سود مخصوص به خود را در بردارد. 

مطلب پیشنهادی

بازاریابی را تعریف کنید

در تعریف دقیق بازاریابی باید عرض کنیم همانگونه که از اسم کلمه بر می آید هر کار و فعالیتی که باعث شود یک بازار اقتصادی یافت شود بازاریابی می گویند.


پاسخی بگذارید

آراد برندینگ