آراد برندینگ
خانه / بازاریابی / راه های بازاریابی حرفه ای

راه های بازاریابی حرفه ای

برای حرفه ای شدن در بازاریابی باید راه هایی برای رسیدن به آن بکار ببرید.
افراد برای اینکه بخواهند بازاریابان حرفه ای شوند باید ایده هایی  را که در زیر بیان شده است در حرفه خود بکار ببرند:
افراد نباید روزشان را بدون پرداخت به یک فعالیت بازاریابی شب کنند.
درصدی را به عنوان بودجه سالیانه برای بازاریابی تعیین کنند.
هر سال اهداف خاص را در بازاریابی تعیین و هر چند ماه یک بار آن را ارزیابی و تنظیم کنند.
پوشه ای را برای نگهداری از ایده های بازاریابی داشته باشند.
هر روز و در هرکجا کارت ویزیت خود را به همراه داشته باشند.

مطلب پیشنهادی

رابطه فروش و بازاریابی

اگر بازاریابی را به همان معنایی که عموم مردم در ذهن دارند در نظر بگیریم باید عرض کنیم که رابطه بین بازاریابی و فروش یک رابطه مستقیم است.


پاسخی بگذارید

آراد برندینگ