آراد برندینگ
خانه / بازاریابی / جایگاه بازاریابی در ایران

جایگاه بازاریابی در ایران

در ایران به دلیل داشتن تعریفی نادرست از بازاریابی بسیاری از جوانان هنوز با جایگاه این شغل در سودآوری های اقتصادی مطلع نیستند.
بازاریابی از جمله پردرآمدترین فعالیت های اقتصادی در کشور می باشد که افراد می توانند در نتیجه انجام این شغل یکی از مشاغل پردرآمد جهانی را به انجام رسانند. این امر در ایران هنوز جایگاه و ارزش خود را نیافته است و از همین رو بسیاری از شرکت ها با مشکل فروش محصول خود مواجه می باشند. عدم فروش به معنای از کار افتادن خطوط تولید می باشد و در پی آن بیکاری ها نیز بیشتر خواهد شد. شما هم می توانید برای یادگیری اصول و تکنیک های انجام بازاریابی بهترین فعالیت های سودآوری را آغاز نمایید.

مطلب پیشنهادی

بازاریابی را تعریف کنید

در تعریف دقیق بازاریابی باید عرض کنیم همانگونه که از اسم کلمه بر می آید هر کار و فعالیتی که باعث شود یک بازار اقتصادی یافت شود بازاریابی می گویند.


پاسخی بگذارید

آراد برندینگ