آراد برندینگ
خانه / بازاریابی / بازاریابی با حقوق ثابت

بازاریابی با حقوق ثابت

بازاریابی با حقوق ثابت بیشتر به نفع خود بازاریاب می باشد تا شرکتی که در آن کار می کند.
بازاریابی با حقوق متفاوتی همراه هست هم به صورت ثابت و هم پورسانتی می باشد.
اگر به صورت پورسانتی باشد  باید با توجه به تعداد محصولی که در روز با فروشنده به توافق می رسد و می فروشد حقوقش حساب شود ولی بازاریابی با حقوق ثابت بر اساس تعداد محصولی که با فروشنده توافق می کنند حساب نمی شود هرچه او در پایان روز فروخته باشد به صورت روزانه تحویل شرکت می دهد و در پایان ماه حقوقش را می گیرد.

مطلب پیشنهادی

بازاریابی را تعریف کنید

در تعریف دقیق بازاریابی باید عرض کنیم همانگونه که از اسم کلمه بر می آید هر کار و فعالیتی که باعث شود یک بازار اقتصادی یافت شود بازاریابی می گویند.


پاسخی بگذارید

آراد برندینگ